Saygıdeğer Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerim,

Dünya sağlığını tehdit eden Covid-19 virüsü ülkemizde de hayatı olumsuz yönde etkilemiş ve başta okullarımız olmak üzere, birçok iş kolunda hizmete ara verilmiştir. Türk ulusu olarak ulusal ve uluslararası her büyük tehdide karşı verdiğimiz mücadele örneğini yakın tarihimizde defalarca gördük. Mevcut durum karşısında verdiğimiz top yekûn mücadelemizin en kısa süre içinde sonuçlanacağına inancım tamdır. Bakanlığımızın…