Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

You are here: